CREACIÓ D'UNA MUNTANÉ FULL BALANCE

Unicament amb el concepte de bicicleta a mesura s’aconsegueix un ajust perfecte del moviment pilot – bicicleta. Seguint el concepte Muntané Full Balance es disenya la geometria de cada quadre perque s’adapti al moviment oscilatori de cada persona.  

La filosofia de treball de MFB és prioritzar la salut de l’esportista i arribar a assolir un alt rendiment reduint el malestar i la fatiga neuromuscular acumulada. En aquesta pàgina pots veure quin és el procés a seguir per poder fer el teu propi quadre MFB.

EmptyName 19
EmptyName 16

1 - ESTUDI COMPLET DE LA PERSONA

Amb tots els punts de referència marcats, es realitza una sesió de fotometria que proporciona tota la informació necesària per el disseny de la geometria a mesura de la bicicleta.

  • Anàlisis complert de les mesures corporals
  • Anàlisis del moviment
  • Anàlisis del posicionament de la persona sobre la bicicleta

L’estudi es farà de manera presencial a Sant Cugat del Vallés, Catalunya (Espanya)

 

PART ANTERIOR (1,2,3)

Angles de direcció amb valors màxims de 67.5° (1), un “reach” més curt que la tendència actual (2), es combinen per ajustar-se almoviment oscil·latori del cos de cada persona.

Aquest angle de pipa de direcció ve acompanyat d’un avenç de forquilla de 72mm (3) que s’ha determinat com a òptim per al moviment que es busca.

PART POSTERIOR (4)

Ve determinada per la posició de maluc òptim. La posició de la roda posterior respecte al maluc és bàsica per aconseguir el balanç que busquem.

POTÈNCIA I MANILLAR (5)

Es treballa amb potències més llargues que la tendència actual, habitualment amb valors a partir de 100mm, i ens serveix per ajustar la amplitud del moviment oscil·latori del cos.

L’amplada òptima del manillar no ha de superar la mesura que els nostres braços poden absorbir, ja que ens força a una posició de “colzes oberts”, que perjudica el moviment d’oscil·lació corporal en pujada i pla, i el control de la direcció en angles tancats.

2 - DISSENY DE LA GEOMETRIA

A partir de totes les dades recollides a l’estudi, es diseña una geometría que s’ajusti perfectament a la persona i al seu moviment corporal seguint el concepte MFB y al tipus de bicicleta que s’esculli ( XCO, enduro, descens, gravel, carretera, passeig…)

FABRICACIÓ QUADRE

FABRICACIÓ PLATINA SUSPENSIÓ

3 - FABRICACIÓ QUADRE I FORQUILLA O PLATINA EN CAS DE MTB

A Campmajó ens encarregarem de donar forma a la bicicleta ja sigui en alumini o acer. Oferim gran varietat d’opcions a escollir, cablejat intern, pulit de soldadures, tipus de pintura…

Des de Campmajó també mecanitzem els ponts d’alumini 7075 per incorporar l’avanç de 72mm a la forquilla de suspensió que el client hagi escollit prèviament. 

També s’ofereix la opció de forquilla rígida en alumini o acer cr-mo.

4 - ENTREGA

Una vegada el producte està acabat es notificarà el client per ser enviat o recollit a la nostra fàbrica a tarragona. El client pot escollir si el muntatge dels components el fem nosaltres o s’encarrega ell. En cas que el fem nosaltres els components seran enviats prèviament a la nostra fàbrica.