TERMES I CONDICIONS

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es descriuen les dades identificatives: el titular del domini web és CAMPMAJÓ BIKES S.L. (d’ara endavant, Campmajó Bikes), amb domicili a Carrer de Joan Fuster, 9, 43152 Perafort, Tarragona, Espanya, correu electrònic de contacte [email protected].

1. USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal de Campmajó Bikes atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús descrites aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

2. ÚS DE LA WEB
campmajobikes.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Campmajó Bikes o als seus llicenciats als quals l’USUARI hi pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. Aquesta responsabilitat s’estén a proporcionar les dades necessaries per accedir a determinats serveis, productes o continguts.
Proporcionant aquesta informació, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquesta proporció de dades l’USUARI se li poden proporcionar altres continguts dels quals en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Campmajó Bikes ofereix, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia al terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de Campmajó Bikes, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
Campmajó Bikes es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminants, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Campmajó Bikes no serà responsable de les opinions emeses pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

3. PROTECCIÓ DE DADES
Campmajó Bikes compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Campmajó Bikes, farà saber a l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.
Així mateix, Campmajó Bikes informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Campmajó Bikes per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat Campmajó Bikes o bé dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Campmajó Bikes. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Campmajó Bikes. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Campmajó Bikes.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Campmajó Bikes no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
Campmajó Bikes també destaca que els continguts de la web no son un reflexe exacte del producte o servei final ja que els nostres productes estàn en constant evolució.

6. MODIFICACIONS DE LA WEB
Campmajó Bikes es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al portal.

7. ENLLAÇOS
En cas que a campmajobikes.com disposés d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Campmajó Bikes no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Campmajó Bikes assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests. hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. DRET D’EXCLUSIÓ
Campmajó Bikes es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

9.GENERALITATS
Campmajó Bikes perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS
Campmajó Bikes podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.

11. A. POLÍTICA DE GARANTIA
Tots els productes fabricats per Campmajó Bikes tenen una garantia de 5 anys per al propietari original contra defectes de fabricació i materials.
La garantia s’aplica a qualsevol problema relacionat amb la fabricació o disseny sempre que el quadre, la bicicleta, la forquilla, la potència o un component fabricat per Campmajó Bikes s’hagi sotmès a l’ús per al qual va ser dissenyat, sempre exloent l’ús en competició.
Els components d’altres marques muntats per Campmajó Bikes tenen la garantia corresponent de la marca/proveïdor.
En el procés de fabricació es compraran els components sol·licitats pel client final. Gràcies a la seva capacitat d’adaptar-se, els productes Campmajó solen funcionar amb qualsevol component estàndard. Tot i això, Campmajó Bikes no es fa responsable d’incompatibilitats dels components requerits en el procés de fabricació o amb altres que s’instal·lin a posteriori per als quals el quadre no estava dissenyat.
El muntatge dels components l’ha de fer un mecànic professional. Campmajó Bikes no es responsabilitza de problemes o desperfectes ocasionats per un muntatge inadequat dels components.
El desgast natural de la pintura no està cobert per la garantia.
Aquesta garantia no cobreix el desgast normal per ús, les modificacions no autoritzades, danys deguts a accidents o ús inadequat, oxidació interior si no hi ha un manteniment periòdic adequat, dany causat per no seguir les instruccions d’ús, tasques habituals de manteniment, dany causat per ús en competició, etc.
Per a tots els productes lliurats al client que van ser obtinguts per Campmajó Bikes d’un proveïdor extern, Campmajó Bikes en cap moment no estarà obligada a complir una garantia respecte al Client que sigui més àmplia que la que Campmajó Bikes pot reclamar del proveïdor extern.
Si algun producte fabricat per Campmajó Bikes és defectuós, Campmajó Bikes podrà triar a discreció entre:
Enviar un article de reemplaçament a la devolució de l’article original
Reparar els articles afectats
Atorgar al client un descompte sobre el preu de compra (a acordar de comú acord)

11. B. POLÍTICA DE GARANTIA DE BICICLETES DE TRIAL
Totes les bicicletes de trial fabricades per Campmajó Bikes tenen la política de garantia explicada al punt 11 dels T&C d’aquest document. Excepte el següent: la garantia serà de 4 mesos des del lliurament del producte. Passat aquest termini, qualsevol reparació considerada menor a criteri de Campmajó Bikes s’efectuarà amb una despesa mínima de 50€.

12. PAGAMENTS
a) Llevat que s’acordi el contrari en casos individuals, Campmajó Bikes només començarà la producció del producte després del pagament de la meitat del preu acordat, com a paga i senyal, i per tal de comprar els materials necessaris per la producció.
b) En cap cas Campmajó Bikes podrà retornar la paga i senyal un cop rebuda i un cop els materials pel producte demanat hagin sigut comprats.
c) Campmajó Bikes haurà de rebre el pagament del preu final acordat restant abans d’entregar el producte final al client. Campmajó Bikes es posara en contacte amb al client final un cop el producte estigui llest per entregar.

13. RESERVA DE TÍTOL
Campmajó Bikes es reserva la propietat dels béns lliurats fins al pagament complet del preu de compra (inclosos l’impost sobre el valor afegit i les despeses d’enviament) dels béns en qüestió.

14. RETORNS
Donat que la producció de Campmajó Bikes és personalitzada per cada client, Campmajó Bikes es reserva el dret a no acceptar retorns de cap producte.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Campmajó Bikes i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona.
Qualsevol reclamació, consulta o sugerència, es podrà fer a través de l’email [email protected]